2de leerjaar Handel

2de leerjaar Handel

Basisvorming
Levensbeschouwing 2
Nederlands 5
Frans 3
Engels 2
Geschiedenis 2
Aardrijkskunde 1
Wiskunde 4
Natuurwetenschappen 2
Plastische opvoeding 1
Lichamelijke opvoeding 2
Techniek 2
Totaal 26
Opties 6
Algemeen totaal 32
Opties
Aardrijkskunde +1
Handel 4
Dactylografie 1
Totaal 6