Welkom

Welkom op het GO! Atheneum Zaventem

GO! Atheneum Zaventem staat garant voor ...

Kwaliteitsvolle studie- en beroepskeuzebegeleiding;

Ambitieuze projecten in een aangename leer- en leefomgeving;

Zorgzaam onderwijs met oog voor elk individueel talent;

Actief pluralisme steunend op participatie van leerkrachten, leerlingen en externe partners;

Vaklokalen die beantwoorden aan de specifieke noden van elke studierichting;

Engagement tot het vormen van verdraagzame, kritische en mondige burgers;

Nederlandstalig onderwijs in de Brusselse rand met extra taalsteun voor wie daar nood aan heeft;

Technologie in de klas met beamers, smartboards, WIFI enz…;

Ecologisch verantwoorde en duurzame initiatieven in samenwerking met de gemeente;

Maximale onderwijskansen voor elke leerling d.m.v. concrete acties rond studiemethode, planning, organisatie en remediëring.

Het GO! Atheneum Zaventem biedt de leerlingen kwaliteitsvol onderwijs aan in een aangename, ruime leer- en leefomgeving.

We geven de jongeren de ruimte om zich creatief en intellectueel te ontplooien, zelfbewust en weerbaar te worden, zelfdiscipline, verantwoordelijkheidszin en respect voor anderen te hebben en het maximale uit zichzelf te halen.

We streven naar een bruisende en aantrekkelijke school. Tucht en discipline dragen we daarbij hoog in het vaandel. We willen onze jongeren immers goed voorbereid de wereld insturen.  Zij zijn de toekomstige dragers van de maatschappij.

Elke leerling heeft een unieke persoonlijkheid, specifieke interesses en ambities.

Om hieraan tegemoet te komen, bieden we een brede waaier aan studierichtingen aan in het algemeen secundair onderwijs (ASO), met daarenboven een specifiek studiepakket in het technisch (TSO) en het beroepssecundair onderwijs (BSO).

De deuren van het GO! Atheneum Zaventem staan altijd open, zowel voor leerlingen als voor ouders. We hopen heel wat ouders te mogen verwelkomen in de ouderraad. We stellen het eveneens op prijs wanneer leerlingen hun stem laten horen via de leerlingenraad. De inbreng van ouders en van leerlingen is zeer belangrijk voor de werking van onze school.

Facebook