Leerlingenraad

Het doel van een leerlingenraad is leerlingenparticipatie. Dit houdt in:

alle activiteiten waardoor leerlingen via contacten, dialoog, acties of eigen initiatieven invloed hebben op het reilen en zeilen van de school, waardoor hun betrokkenheid vergroot wordt en waardoor ze invloed uitoefenen op de manier van samenleven op school.

2de , 3de graad
De leerlingenraad wordt begeleid door leerkrachten die 100% achter leerlingenparticipatie staan .  Zij hebben voeling met de leefwereld van de leerlingen.

1ste graad
Een aparte leerlingenraad voor de 1ste graad heeft als voordeel dat er op die manier een hogere graad van betrokkenheid is bij deze jonge leerlingen. Zij werken bovendien liever aan erg concrete thema’s.