Opvoeders

Onze opvoeders zijn belangrijke aanspreekpunten voor onze leerlingen. Zij weten ook altijd naar welke collega ze de leerlingen kunnen doorverwijzen.

Mevrouw P. Pieters

Mevrouw Pieters werkt op het secretariaat van het ASO-gebouw, ingang spoorwegstraat. Ze is op de hoogte van de afwezigheden en contacteert hierover de ouders en -indien nodig- het CLB of een andere externe partner. Zij bemant het loket en zet de nodige stempels in de agenda's.

Ze beheert ook het boekengeld en werkt hierbij nauw samen met mijnheer Dils. (zie verder)

Mevrouw I. Dubois

Mevrouw Dubois beheert het secretariaat van blok M (aan de Hoogstraat). Zij contacteert de ouders van leerlingen tweede en derde graad in geval van afwezigheid.

Ze brengt -indien nodig- het CLB op de hoogte van bepaalde problemen.

Zij overloopt dagelijks de incidentmeldigen (gedrag) en bepaalt, in samenspraak met leerkrachten en directie, de strafmaat.

Mijnheer J. Dils

Mijnheer Dils organiseert de bestelling en de verdeling van de handboeken en de invulboeken. H

Mijnheer T. Beullens

Mijnheer Beullens begeleidt de studies wanneer leerkrachten afwezig zijn. hij zorgt ervoor dat de leerlingen zinvol bezig zijn. hij bezorgt hen taken van verschillende vakken.