Externe partner CLB

Centrum Leerlingenbegeleiding

CLB Vilvoorde-Zaventem-Tervuren

Directeur: Marjorie Carrein

Hoofdzetel:
Ridderstraat 7 – 9
1800 Vilvoorde
Tel. 02.251.44.25
Fax. 02.253.10.93
e-mail : info@clbvilvoorde.be

openingsuren : elke werkdag van 8u30 tot 12u00 en van 13u00 tot 16u30; na afspraak ook
’s avonds

Het CLB is gesloten van 15 juli tot en met 15 augustus en tijdens de paasvakantie.

Tijdens de kerstvakantie is het CLB 2 dagen open (zie site) .

Wat doet het CLB?
Het centrum voor leerlingenbegeleiding begeleidt de leerlingen. De begeleiding kan ook indirect via en in samenwerking met de ouders en de school verlopen. Zij zijn immers de eerste verantwoordelijken. Waar nodig wordt eveneens samengewerkt met andere diensten, instellingen of voorzieningen.
Bij het vervullen van zijn opdracht stelt het CLB het belang van de leerling centraal. Het CLB werkt raadgevend en begeleidend, waarbij de begeleiding van het CLB waar mogelijk preventief is en waar nodig remediërend. Het CLB werkt multidisciplinair.
De begeleiding van de leerlingen door het CLB situeert zich op de volgende domeinen:

  • het leren en studeren;
  • de onderwijsloopbaan;
  • de preventieve gezondheidszorg;
  • het psychisch en sociaal functioneren.

Het CLB werkt gratis, discreet en onafhankelijk. Alle personeelsleden moeten het beroepsgeheim respecteren.

Bijzondere doelgroepen
Het CLB begeleidt prioritair en intensief die leerlingen die in hun ontwikkeling en leerproces bedreigd worden. Het CLB besteedt daarbij bijzondere aandacht aan die leerlingen die door hun sociale achtergrond en leefsituatie leerbedreigd zijn, d.w.z. bedreigd worden in hun ontwikkeling en in hun leerproces.
Een gerichte samenwerking met de school, ouders en leerlingen moet leiden tot het versterken van de draagkracht van leerkrachten in het opvangen van leerlingen en leerlingensignalen en de uitbouw van een adequate vorm van leerlingenbegeleidingsstructuur.
Het CLB sensibiliseert en ondersteunt de school bij haar acties op het vlak van onderwijsvoorrangsbeleid, zorgverbreding en andere projecten die als doel hebben groepen van leerlingen die leerbedreigd zijn door hun sociale achtergrond en/of hun leefsituatie maximale kansen te bieden binnen het onderwijs. Hiertoe werkt het CLB uitdrukkelijk samen met de ouders, de leerlingen en hun maatschappelijke omgeving.