Bij wie kan je terecht?

Bij een nieuwe inschrijving krijgen ouders (en leerling) een infobrochure waarin heel wat praktische informatie over het schoolleven te vinden is.

Bij de start van elk schooljaar krijgen de ouders en de leerlingen praktische informatie over de start van het schooljaar. Ze krijgen dan onder andere een jaarkalender, een (digitaal) schoolreglement, een jaarplanner, info over schoolbenodigdheden, de organisatie van de eerste schooldag, de studie na schooltijd en de inhaallessen, het huren van een locker, de maaltijden, de financiële bijdragen, de werking van de ouderraad…

Toch kunnen er in de loop van een schooljaar nog vragen rijzen. De snelste oplossing is telefonisch contact opnemen met het onthaal van de school (leerlingensecretariaat-02/720 00 58). De medewerker verbindt u – indien nodig - door met de persoon die de vraag kan beantwoorden. Hieronder vindt u een alfabetische lijst van mogelijke problemen en de juiste persoon.

VRAAG OVER

AANSPREEKPUNT 

Afwezigheid (korte)

Mevrouw Pieters

Afwezigheid (lange)

Mevrouw Pieters (voor alle leerlingen)

Mevrouw Poels (1ste graad)

Mevrouw Dubois(2de graad)

De heer Wij (3de graad )

Algemene organisatie

Mevrouw Walraevens en Mevrouw van Rooij

Bibliotheek

Mevrouw Van Hal

Bijkomende proeven

Mevrouw Poels (1ste graad)

Mevrouw Dubois (2de graad )

De heer Wij (3de graad)

Boeken

De heer Dils

Boekenfonds betalingen

De heer Dils

CLB

Mevrouw Poels (1ste graad)

Mevrouw Dubois(2de graad)

De heer Wij (3de graad )

Contacten met leraren

Mevrouw Poels (1ste graad)

Mevrouw Dubois(2de graad )

De heer Wij (3de graad )

Facturen

Mevrouw Pieters

Gedrag

Mevrouw Poels (1ste graad)

Mevrouw Dubois (2de graad)

De heer Wij (3de graad )

Gon-begeleiders   

Mevrouw Van Laer

Huiswerkklas

Mevrouw Jaspers

ICT - Smartschool

Meneer Wij

Kopiëren van notities

(lange afwezigheid)

Mevrouw Poels (1ste graad)

Mevrouw Dubois (2de graad)

De heer Wij (3de graad )

Leerlingbegeleiding

Mevrouw Poels (1ste graad)

Mevrouw Dubois (2de graad)

De heer Wij (3de graad )

Leerlingenadministratie (adreswijziging, opvragen attesten...)

Mevrouw Lambrechts

Leerlingenraad

Meneer Van Gysegem (2de en 3de graad)

Mevrouw Jaspers (1ste graad)

Maaltijden (bestelling en organisatie)

MevrouwVrebosch

Pedagogische aanpak

Mevrouw van Rooij

Planning bijkomende proeven januari

Gokteam

Planning examens

Mevrouw van Rooij

Planning inhaalexamens

augustus

Mevrouw Lambrechts

Preventie en veiligheid

Mevrouw Dubois

Rapporten - evaluatie

Mevrouw van Rooij

Sancties

Mevrouw Poels (1ste graad)

Mevrouw Dubois (2de graad)

De heer Wij (3de graad )

Stille studie

 

Strafstudie

Mevrouw Poels (1ste graad)

Mevrouw Dubois (2de graad)

De heer Wij (3de graad )

Studiebegeleiding

GOKteam (altijd)

Mevrouw Poels (1ste graad)

Mevrouw Dubois (2de graad)

De heer Wij (3de graad )

Telaatkomers (registratie)

Mevrouw Pieters

Toelatingen (afwezigheid)

Mevrouw Walraevens

Tuchtprocedures

Mevrouw van Rooij

Verloren voorwerpen

Mevrouw Poels (1ste graad)

Mevrouw Dubois (2de graad)

De heer Wij (3de graad )

Verzekeringen

Mevrouw Pieters