Directie

Directeur : mevrouw Hilde Walraevens

Hilde Walraevens is een oud-leerling van  KA Zaventem. Bovendien heeft ze er 14 schooljaren als leerkracht gewerkt. Zij kent zowel de school als de gemeente Zaventem, waar ze is opgegroeid, door en door. 

De directeur bepaalt het beleid van de school en bewaakt de kwaliteit van het onderwijs. Op basis van bepaalde factoren bepaalt zij in overleg met het team  de onderwijskundige koers van de school. Zij is de bezieler van het pedagogisch project van het gemeenschapsonderwijs. Zij bevordert de actieve participatie van alle partners van de school.

Adjunct-directeur : mevrouw Anne van Rooij

Anne van Rooij geeft les op KA Zaventem sinds schooljaar 1995. Zij was nauw betrokken bij de opstart en de ontwikkeling van het beleid voor Gelijke Onderwijskansen en de uitbouw van de leerlingenbegeleiding. 

 Samen met de directeur bepaalt de adjunct-directeur het algemeen beleid van de school (pedagogisch project, schoolvisie, schoolwerkplan, studieaanbod,…). De adjunct-directeur ondersteunt de directeur in de uitvoering van het schoolbeleid en de organisatie van de dagelijkse schoolwerking en is verantwoordelijk voor het sanctiebeleid.