Schoolkosten

Bij de inschrijving in de school ontvangt u een overzicht van de kosten (zonder vervoer). Dit wordt bij inschrijving betaald, dat kan variëren volgens het leerjaar en de studierichting. De leerling ontvangt dan de leerboeken en andere schoolbenodigdheden. 

Het totale bedrag dat betaald wordt via EUREKA (het boekenfonds) omvat:

 • huur van de leerboeken
 • fotokopieën
 • toegang smartschool
 • toets- en examenbladen
 • kledij voor lichamelijke opvoeding
 • klassikaal gebruik van leermiddelen en computers
 • materiaal technologische opvoeding (1e graad)
 • materiaal didactische keuken
 • zwemmen (1e graad)
 • rapport
 • administratieve kosten
 • schoolsportdag
 • activiteiten op school
 • pedagogische uitstappen
 • GWP
 • schoolverzekering