GWP

Onder begeleiding van onze leerkrachten ondervinden de leerlingen dat kennis en kunde verwerven en toepassen ook buiten de schoolmuren kan. Voor elk studiejaar worden daarom meerdaagse binnen- of buitenlandse geïntegreerde werkperiodes (g.w.p.) georganiseerd.  In een g.w.p. kunnen drie opvoedingsaspecten worden benadrukt. Het ‘leeraspect’ wordt gerealiseerd in het kader van projectonderwijs, relevante uitstappen en bezoeken. Onder het  ‘fysieke aspect’ vallen sport en spel. Daarnaast  is er ook een ‘gemeenschapsaspect’ waarbij de leerlingen leren leven en zich ontspannen in groep.  Kortom, leerlingen leren in een g.w.p. rond een project democratisch samenwerken en samenleven, in een creatieve, ontspannen sfeer.

1ste jaar:

Hofstade (Bloso-domein)

2de jaar:

DE PANNE aan zee

3de jaar:

G.w.p. op school

4de jaar:

Massembre (Ardennen)

5de jaar:

Citytrip in eigen land

6de jaar:

Citytrip in het buitenland