Infrastructuur

Onze twee hoofdgebouwen zijn opgesplitst in een a.s.o.-blok en een t.s.o.-bso-blok.  Dit om elke leerling de verdiende infrastructuur te bieden om de gekozen studierichting volop te kunnen beleven.  De leerlingen van beide gebouwen beschikken over hun eigen speelplaats. Vaklokalen  zijn in elk gebouw zo goed mogelijk aangepast aan de behoeften van de specifieke studierichting. Er wordt voortdurend gewerkt om deze lokalen up-to-date te houden. 

De klaslokalen zijn speciaal uitgerust voor de verschillende vakken. Wie onze gebouwen binnenwandelt, vindt er wetenschapslokalen, verschillende laboratoria,  lokalen voor aardrijkskunde en geschiedenis, specifieke taalklassen, goed uitgeruste multimedialokalen, een didactische keuken, notebooks, ...

Ook op technologisch vlak groeit onze school mee. Zo wordt er onder meer gewerkt met smartboards, beamers, dvd’s...

Nieuw  is het Apple-netwerk, dat naast het vertrouwde, draadloze pc-netwerk  op onze school fungeert. De computerklassen worden niet enkel gebruikt tijdens de lesuren, maar bieden ook tijdens de middag toegang tot het web aan alle geïnteresseerde leerlingen. Kortom, onze school wil een open leercentrum zijn.