GOK

GOK staat voor Gelijke OnderwijsKansen. Het KA Zaventem pleit voor een ontmoeting tussen de verschillende culturen, de verschillende sociale achtergronden en de verschillende gewoontes en ziet deze ontmoeting als een meerwaarde. Het KA Zaventem tracht ervoor te zorgen dat elke leerling, ongeacht de culturele en sociale achtergrond, dezelfde onderwijskansen krijgt. Elke leerkracht is een GOK-leerkracht en zal elke leerling dan ook alle kansen geven. Daarnaast is er een GOK-team.  Dat team bestaat uit een zestal leerkrachten die het GOK-beleid uitstippelen en waken over de toepassing ervan.  Onze school werkt voor die toepassing  ook samen met een aantal externe partners : CLB, OKAN Vilvoorde (OnthaalKlas voor Anderstalige Nieuwkomers), GON-begeleiders (Geïntegreerd Onderwijs).

Enkele concrete voorbeelden van het GOK-beleid zijn :

  • Het aanbieden van de optie Taalsteun.   (extra info: zie p. 12)
  • Speciale maatregelen voor leerlingen met een leer- of ontwikkelingsstoornis
  • Begeleide huiswerkklas in de 1ste graad (zie p.21 )
  • Vakgebonden remediëringsmaatregelen
  • Grotere remediëringsopdrachten na de 1ste examenperiode
  • Stille studie in de 2de en 3de graad
  • Begeleiding bij studie- en beroepskeuze (zie ook p. 23)
  • De jaarlijkse show van de leerlingen : “Variété”( zie ook p. 26)
  • Participatie van leerlingen (leerlingenraad)
  • Participatie van ouders (ouderraad)