Ouderraad

De ouderraad bestaat uit een paar enthousiaste, gemotiveerde ouders die willen participeren aan het schoolleven. Ze willen ouders, leerlingen en de school dichter bij elkaar brengen.

Ze willen als discussieplatform hun ideeën en vragen bespreken met directie, schoolteam en leerlingen.

ouderraadDe ouderraad komt meestal 4 keer per schooljaar samen op school.

Tijdens de vergaderingen worden de aanwezige ouders door een afgevaardigde leerkracht

geïnformeerd over het schoolgebeuren en wordt er van gedachten gewisseld over pedagogische projecten.

Er wordt gecommuniceerd met de andere participatieve geledingen van de school (directie, leerlingenraad, schoolraad).

De ouderraad is aanwezig op activiteiten zoals de infomomenten voor nieuwe leerlingen, de openklasdag, de restaurantdag, de nieuwjaarsreceptie.

Wie interesse heeft, is zeer welkom en kan een mailtje sturen naar anne.vanrooij@sgr10.be