Inschrijvingen

  • 7 mei 2020

De vrije inschrijvingen gaan van start vanaf 13/05/2020 en dit vanaf 9u.

Er dient een mail te worden verstuurd naar het adres : inschrijvingen.zaventem@sgr10.be met de volgende info : 

* Naam en Voornaam leerling

* Geboortedatum, geboorteplaats en rijksregisternummer

* Domicilie adres

* Keuze 1A of 1B

* indicator of niet-indicator 

* Gegevens van de ouders ( naam, voornaam, adres, telefoonnummer en emailadres )

LET OP : MAILS VERSTUURD VOOR 13/05/2020 9U ZULLEN NIET GELDEN DAAR WIJ OP EEN CORRECTE MANIER DE WACHTLIJST EN/OF PLAATSEN MOETEN INVULLEN!

Indien er vragen zijn kan je steeds telefonisch contact opnemen op het nummer 0477/205.770

Leerlingen die een ticket hebben voor onze school vinden meer informatie op de brief die ze ontvangen hebben. Zij zullen per post een vragenlijst ontvangen die ingevuld teruggestuurd dient te worden om de inschrijving te vervolledigen.

2021 - 2022 wordt een vernieuwend schooljaar