Welkom

GO! atheneum Zaventem verwelkomt de leerlingen op 1 dinsdag september!

1ste jaar : half 9 tot half 12

2de jaar : 10u.  tot 12u.

2de graad : 12u.30 – 14u.30

3de graad : 13u.30 – 15u.30

Inschrijvingen:

De vrije inschrijvingen gaan van start vanaf 13/05/2020 en dit vanaf 9u.

Er dient een mail te worden verstuurd naar het adres : inschrijvingen.zaventem@sgr10.be met de volgende info : 

* Naam en Voornaam leerling

* Geboortedatum, geboorteplaats en rijksregisternummer

* Domicilie adres

* Keuze 1A of 1B

* indicator of niet-indicator 

* Gegevens van de ouders ( naam, voornaam, adres, telefoonnummer en emailadres )

LET OP : MAILS VERSTUURD VOOR 13/05/2020 9U ZULLEN NIET GELDEN DAAR WIJ OP EEN CORRECTE MANIER DE WACHTLIJST EN/OF PLAATSEN MOETEN INVULLEN!

Indien er vragen zijn kan je steeds telefonisch contact opnemen op het nummer 0477/205.770

Leerlingen die een ticket hebben voor onze school vinden meer informatie op de brief die ze ontvangen hebben. Zij zullen per post een vragenlijst ontvangen die ingevuld teruggestuurd dient te worden om de inschrijving te vervolledigen.

aanmelden 2020

GO! ATHENEUM ZAVENTEM 

IS VOLGENDE WEEK DAGELIJKS TOEGANKELIJK 

TUSSEN 8 UUR en 9.30 UUR 

VOOR LEERLINGEN DIE BOEKEN WENSEN AF TE HALEN.

 

LEERLINGEN WORDEN AFZONDERLIJK BINNENGELATEN.

 

LEERLINGEN ONTSMETTEN HUN HANDEN AAN HET LOKET.

 

Opgelet: indien de regeringen andere maatregelen treft, past de school de regeling aan.

 

Gelieve onnodige aanwezigheid op school te vermijden.

corona

 

 

 

 

Welkom op het GO! Atheneum Zaventem

GO! Atheneum Zaventem staat garant voor ...

Kwaliteitsvolle studie- en beroepskeuzebegeleiding

Ambitieuze projecten in een aangename leer- en leefomgeving

Zorgzaam onderwijs met oog voor elk individueel talent

Actief pluralisme steunend op participatie van leerkrachten, leerlingen en externe partners

Vaklokalen die beantwoorden aan de specifieke noden van elke studierichting

Engagement tot het vormen van verdraagzame, kritische en mondige burgers

Nederlandstalig onderwijs in de Brusselse rand met extra taalsteun voor wie daar nood aan heeft

Technologie in de klas met beamers, smartboards, Apple-netwerk enz…

Ecologisch verantwoorde en duurzame initiatieven in samenwerking met de gemeente

Maximale onderwijskansen voor elke leerling d.m.v. concrete acties rond studiemethode, planning, organisatie en remediëring

Het GO! Atheneum Zaventem biedt de leerlingen kwaliteitsvol onderwijs aan in een aangename, ruime leer- en leefomgeving.

We geven de jongeren de ruimte om zich creatief en intellectueel te ontplooien, zelfbewust en weerbaar te worden, zelfdiscipline, verantwoordelijkheidszin en respect voor anderen te hebben en het maximale uit zichzelf te halen.

We streven naar een bruisende en aantrekkelijke school. Tucht en discipline dragen we daarbij hoog in het vaandel. We willen onze jongeren immers goed voorbereid de wereld insturen.  Zij zijn de toekomstige dragers van de maatschappij.

Elke leerling heeft een unieke persoonlijkheid, specifieke interesses en ambities.

Om hieraan tegemoet te komen, bieden we een brede waaier aan studierichtingen aan in het algemeen secundair onderwijs (a.s.o.), met daarenboven een specifiek studiepakket in het technisch (t.s.o.) en het beroepssecundair onderwijs (b.s.o.).

De deuren van het GO! Atheneum Zaventem staan altijd open, zowel voor leerlingen als voor ouders. We hopen heel wat ouders te mogen verwelkomen in de ouderraad. We stellen het eveneens op prijs wanneer leerlingen hun stem laten horen via de leerlingenraad. De inbreng van ouders en van leerlingen is zeer belangrijk voor de werking van onze school.

Laatste nieuws

Afwezigheidsstrookje

Je kan nu je afwezigheidsstrookje downloaden bij  Afwezigheden

Facebook