Leerjaar A met of zonder Latijn

1ste leerjaar A met of zonder Latijn

 

Basisvorming
Levensbeschouwing 2
Nederlands 5
Frans 4
Engels 2
Geschiedenis 1
Aardrijkskunde 2
Wiskunde 5
Natuurwetenschappen 1
Plastische opvoeding 1
Muzikale opvoeding 1
Lichamelijke opvoeding 2
Techniek 2
Totaal 28
Opties 4
Algemeen totaal 32
Opties (4u)
Latijn 4
of  
Wetenschappelijk werk 2
Lichamelijke opvoeding 2
of  
Wetenschappelijk werk 2
Nederlands (taalsteun) 2