nieuw telefoonnummer bij afwezigheden

  • 18 oktober 2018

Nieuw telefoonnummer bij afwezigheden

02/416 20 40

Gelieve de school steeds zo snel mogelijk te verwittigen indien uw zoon/dochter afwezig zal zijn.