Welkom

brochure jan 19

Download de brochure ivm schooljaar 2019-2020 door op bovenstaande afbeelding te klikken.

 

 

 

Welkom op het GO! Atheneum Zaventem

GO! Atheneum Zaventem staat garant voor ...

Kwaliteitsvolle studie- en beroepskeuzebegeleiding

Ambitieuze projecten in een aangename leer- en leefomgeving

Zorgzaam onderwijs met oog voor elk individueel talent

Actief pluralisme steunend op participatie van leerkrachten, leerlingen en externe partners

Vaklokalen die beantwoorden aan de specifieke noden van elke studierichting

Engagement tot het vormen van verdraagzame, kritische en mondige burgers

Nederlandstalig onderwijs in de Brusselse rand met extra taalsteun voor wie daar nood aan heeft

Technologie in de klas met beamers, smartboards, Apple-netwerk enz…

Ecologisch verantwoorde en duurzame initiatieven in samenwerking met de gemeente

Maximale onderwijskansen voor elke leerling d.m.v. concrete acties rond studiemethode, planning, organisatie en remediëring

Het GO! Atheneum Zaventem biedt de leerlingen kwaliteitsvol onderwijs aan in een aangename, ruime leer- en leefomgeving.

We geven de jongeren de ruimte om zich creatief en intellectueel te ontplooien, zelfbewust en weerbaar te worden, zelfdiscipline, verantwoordelijkheidszin en respect voor anderen te hebben en het maximale uit zichzelf te halen.

We streven naar een bruisende en aantrekkelijke school. Tucht en discipline dragen we daarbij hoog in het vaandel. We willen onze jongeren immers goed voorbereid de wereld insturen.  Zij zijn de toekomstige dragers van de maatschappij.

Elke leerling heeft een unieke persoonlijkheid, specifieke interesses en ambities.

Om hieraan tegemoet te komen, bieden we een brede waaier aan studierichtingen aan in het algemeen secundair onderwijs (a.s.o.), met daarenboven een specifiek studiepakket in het technisch (t.s.o.) en het beroepssecundair onderwijs (b.s.o.).

De deuren van het GO! Atheneum Zaventem staan altijd open, zowel voor leerlingen als voor ouders. We hopen heel wat ouders te mogen verwelkomen in de ouderraad. We stellen het eveneens op prijs wanneer leerlingen hun stem laten horen via de leerlingenraad. De inbreng van ouders en van leerlingen is zeer belangrijk voor de werking van onze school.

Laatste nieuws

Inschrijvingen

De Vlaamse Regering bespreekt momenteel een nieuwe manier van inschrijven.

Facebook